skip to main content

Beste vrienden van het Den Hartogh Ford Museum, Ford fanaten, autoliefhebbers en bezoekers van onze website,

We gaan ermee stoppen.

Dit betekent dat het Den Hartogh Fordmuseum stopt als openbaar, niet-gesubsidieerd particulier museum met het tentoonstellen van de grootste (en volgens sommigen ook de mooiste) Ford-collectie ter wereld.
Dit betekent ook dat we gaan stoppen met het “Hof van Ford”, onze horeca-activiteit die aanpalend is aan het museum.

De reden dat we ermee ophouden is dat we binnen de familie geen opvolging hebben om deze activiteiten voort te zetten. Een unieke collectie als deze heeft liefde, aandacht en bezieling nodig om te worden herschikt, opnieuw te worden samengesteld en zichzelf telkens weer uit te vinden. En deze passie en middelen zijn momenteel niet voorhanden.

De deuren sluiten per 1 december 2016.
Op dit moment beraden we ons wat we met de collectie zullen doen.
We kijken met een blij en tevreden gevoel terug op de vele activiteiten die hebben plaatsgevonden op en rondom het museumterrein: van wereldrecordpogingen en Koninklijk bezoek tot aan kofferbakmarkt en hyacintenrit.
 
Bij deze bedanken we iedereen die met passie en plezier heeft meegewerkt aan het bouwen en het in stand houden van deze unieke collectie; zeker niet in de laatste plaats onze suppoosten en vrijwilligers!

We gaan het missen!
Familie Den Hartogh
Facebook Ford museum den Hartogh
 
 

 

Ford museum den Hartogh Haarlemmerstraat 36  2181HC Hillegom  Tel: 0252-518118


© Copyright  |  Ford museum den Hartogh Hillegom  |  Pluslive Hillegom  |  NL  |  CMS Made Simple